Students enrolled in MTech - CSE (IS)

Annie Julie Joseph
Sanjib Narzary
Shaj G S
Jogu Amarendar
Saurabh Kumar Gupta
Prabhat Kumar Maurya
M Rakesh Kumar
Vysakh K
Ariharan V
Immadi Venkata Harish
Jasmin K
John Paul
Saritha Murali
Sivananaintha Perumal
Lekshmy P Chandran
Apurba Boruah
Ranjith P
Polumati Prudviraj
Sarath Babu
Suresh Chandra Moharana

Pages