Students enrolled in MTech - CSE (IS)

SANTOSHKUMAR S MALAGE
RICHA KULSHRESHTHA
RATHLA ROOPSINGH
NIVIN T REGI
NEHA ARYA
MUNJAMPALLY KRANTHI KUMAR
MUMTHAS S
MULLAGURU HAREESH KUMAR
MUKUL SHARMA
MIKHIL WANKHEDE
MATKAR ADESH SAWATA
KHANDPASOLE AKSHAY RAMESH
KARMANKAR PRASHANT BANDU
GOHIL HARSHIT HARILAL
GHANWAT PRATIK PRAKASH
ANJU.P.DEV
AKASH G J
ABIN PHILIP
ASHU MAKKAR
ASHU MAKKAR
RAVI KHAMPA

Pages