Students enrolled in MTech - CSE (IS)

AJAY
K MATHIAS
VAIBHAV GAJANAN SHILIMKAR
UDAY R
SUSHRUT WANTE
SREESHMA C M
SAVINU THAZHOORAZHIKATH VIJAY
ROHIT LAKRA
RINCHU RAJAN S
RAJAT PORWAL
KONGALA AJAYKUMAR
JAYAGOPI J
JASPREET KAUR
JASNA
INDRESHA H. B.
AVINASH KUMAR
ATHIRA V.S
ANKITA
ANKIT
ADHEEBA THAHSIN
YASWANTH KUMAR REDDY K

Pages