Students enrolled in MCA

HASNAIN SAJJAD
GAGANDEEP KAUR
JAY SHANKAR YADAV
MANISH KUMAR YADAV
AAYUSH KUMAR
CHATTI HARI TULASI
DHARANI DAS
ABHISHEK FRANCIS KUJUR
NIRANJAN SINGH
RAJAN THAKUR
BADIKALA MASTHANU
JETTI SRIKANTH
VISHWASH KUMAR SHARMA
NEETHU. P. K
AMIT KUMAR SAH
PURNENDU KUMAR ROY
SOUMEN NASKAR
SUBHODIP BANERJEE
RAKESH PATNI
SHASHANK MISHRA

Pages