Students enrolled in MCA

VIKASH KUMAR SINGH
NEHA SHARMA
KAJAL KUMARI NAYAK
SUPRIYA SONI
AVINASH KUMAR
SURESH RAJAN
DEEPAK SHARMA
PRRANATA AISHWARYA
ABHISHEK KUMAR GUPTA
NAGENDRA NEGI
SOUDHA THOTTAKATH
ALLAPARTHI OMKAR
SONI KUMARI
PUNIT KUMAR SINGH
RAJAMURI RAJENDER REDDY
SATYAM NEMA
HARIPRIYA V
BITTU KUMAR SINGH
PUNEETHA .N
MEENAKSHI RANI

Pages