Students enrolled in MCA

DEEPAK BARAIK
AVINASH KUMAR GUPTA
ANVESHA
VAG SINGH
BHEEMARI SRIKANTH
SAKE RAMESH
NEERAJ GOEL
VIKAS KUMAR
DRISHYA K
PUJA UPADHYAY
AMIT YADAV
R K ADARSH
RAKESH KUMAR SINGH
PRATHAMA SINGH
KM MUSKAN GUPTA
RAVI RANJAN
RANA SHUBHENDU PRATAP SINGH
JITENDRA KUSHVAHA
MANOHAR KUMAR SINGH
TOMAR SINGH CHAUHAN

Pages