M Tech (IS) - 2018 Admission

 

SL NO.

 

ROLL NO.

 

NAME

1.

M180529CS

AHAMED SAJEEL N P

2.

M180295CS

ASHISH KUMAR

3.

M180350CS

AVIRAL NIGAM

4.

M180422CS

DEVARSHI SINGH

5.

M180406CS

FANEESH MISHRA

6.

M180468CS

FARAH NAZ

7.

M180546CS

FASEELA T.C

8.

M180330CS

HARISH KUMAR

9.

M180533CS

JINSHIYA JAFAR

10.

M180400CS

K NAGARAJAN

11.

M180408CS

  MD SOHARAB ANSARI

12.

M180560CS

PAVITHRA GOPALAN

13.

M180423CS

PRANSHU SACHAN

14.

M180285CS

R SRIVATSAN

15.

M180349CS

RANJIT SUBBA

16.

M180392CS

SRIVATSAN V

17.

M180535CS

VARKEY VINCENT