M Tech (CS) - 2018 Admission

 

 

 

 

 

Sl.

No

 

 

Roll No.

 

 

Name

 

 

1.

M180427CS

AISHWARYA MAHAJAN

 

2.

M180367CS

AKSHAY DHARSEY

 

3.

M180184CS

BADAVATH MAHESH BABU

 

4.

M180077CS

CHAUDHARY AJAY PRAKASHBHAI

 

5.

M180323CS

K ANKITH

 

6.

M180376CS

KARAN SONI

 

7.

M180070CS

KUNAL SINGH

 

8.

M180299CS

LIBINA. A

 

11.

M180142CS

NISHU MAHESHWARI

 

9.

M180356CS

MANIK CHAND

 

10.

M180197CS

NABAJIT BAISHYA

 

11.

M180142CS

NISHU MAHESHWARI

 

12.

M180373CS

PUNNA ESHWAR CHANDRA

 

13.

M180393CS

SATYAM MISHRA

 

14.

M180324CS

SHAH RUTVIK VRAJESH

 

15.

M180217CS

SUSANTA MANDAL

 

16.

M180106CS

SWATI RAUNIYAR

 

17.

M180105CS

VANDANA SUMAN

 

18

M180410CS

VIJAY PRATAP SINGH

 

19

M180424CS

 

VISHAL KUMAR NISHAD