BTech Students

View result counter Academic Details: Roll Number Name
151 B140011CS SHREYA RAMESH
152 B140017CS JOHN V GEORGE
153 B140020CS VIPIN SANTHOSH
154 B140021CS DEEPTHI SATISH KUMAR
155 B140031CS RONNEL DAVIS
156 B140033CS AMAL JOSE
157 B140037CS SIDDHARTHA KRISHNAN
158 B140046CS ADARSH KURUPPATH
159 B140055CS MELANIE VARGHESE
160 B140058CS SNEHA RAMACHANDRAN NAIR
161 B140062CS RAHUL MENON
162 B140079CS JOE TOMS PANIKULAM
163 B140087CS AYSWARYA NANDANAN
164 B140090CS NITHIN JOSE TOM
165 B140092CS ABHISHEK S NAIR
166 B140100CS SUBIN PULARI
167 B140109CS BOFFIN SURESH
168 B140122CS MUHAMMED ALI JOWHER
169 B140123CS S SUSHMA SWAROOPA
170 B140134CS AKASH RAJ K
171 B140143CS NAVANEETH KISHORE
172 B140145CS MOHITH JAGALMOHANAN
173 B140151CS SRUTHI SANTOSH M
174 B140153CS SAINU THAHA
175 B140160CS BATHINA HARISH
176 B140163CS VARSHA A
177 B140164CS RITWICK MOHAN
178 B140165CS ARUN M
179 B140177CS ADUGULA SUMA
180 B140182CS DOBSON JOHN GEORGE
181 B140188CS VIVEK SELVARAJAN
182 B140204CS AJITH P R
183 B140208CS ALPHONSA JOSE
184 B140219CS LAKAVATH PRAVEEN KUMAR
185 B140235CS ATUL SATHYAN
186 B140237CS VISHNUPRIYA SANTHOSH
187 B140239CS MARIA ZACHARIA
188 B140241CS EMMANUEL SCARIA
189 B140247CS AKASH K
190 B140249CS DEVIKRISHNA R
191 B140250CS VEMULAMADA MADHU SAI
192 B140254CS SUJAI KRISHNAN C
193 B140257CS SHAIK RUHEENA SUHANI
194 B140262CS JAYA JHARWAL
195 B140269CS YENUGUNTI CHANDRA LEKHA
196 B140274CS JAVED HASSAN K
197 B140276CS HARITH R
198 B140288CS MOHAMMED SAJMAL YOUSEF
199 B140297CS MISHAL N P
200 B140300CS DEEKSHITHA D

Pages